Werkwijze

Ik pas mijn werkwijze aan op uw behoefte en daar maken we samen afspraken over. U bepaald hoe er gewerkt wordt, waarop ik mijn input zal geven. Hierdoor kunnen we zo efficiënt mogelijk naar een resultaat toe werken.

 

We kunnen ons focussen op een 3D ontwerp om gebruik te kunnen maken van Rapid Prototyping of juist een goed vooronderzoek. Ik heb ervaring met zeer korte doorlooptijden waarbij er binnen een week naar een functioneel prototype wordt gewerkt. Door de juiste productiemethode te gebruiken is het mogelijk snel te schakelen. Met bijvoorbeeld bepaalde 3D printtechnologieën kunnen er functionele onderdelen vervaardigd worden die eventueel zelfs als eindproduct gebruikt kunnen worden. 

 

Wanneer er behoefte is om eerst inzicht te krijgen in een vraagstuk, kan er ook gefocust worden op risico- of haalbaarheidsanalyse. Deze resultaten kunnen bijvoorbeeld in een presentatie of een morfologisch overzicht verwerkt worden. Hiermee kunt u collega's of juist uw klant inzicht geven over de mogelijkheden.